reha-expert

NEWS

I posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Decyzją Marszałka Województwa Śląskiego, 25 czerwca 2019r. zostałem powołany na członka Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Komitet zastąpił Wojewódzki Zespół ds. Ekonomii Społecznej, który funkcjonował w latach 2011-2019.
Komitet będzie miał istotny wpływ na kształtowanie i wyznaczanie kierunków działań Samorządu Województwa w zakresie ekonomii społecznej.

Podczas spotkania przedyskutowano wnioski oraz przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia „Raportu o stanie ekonomii społecznej w województwie śląskim w 2018 roku”, a także debatowano na temat ekonomii społecznej i solidarnej w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 (EFS+).

 

Posiedzenie Regionalnej Sieci Reintegracji w woj. Świętokrzyskim
Poprzednie

Posiedzenie Regionalnej Sieci Reintegracji w woj. Świętokrzyskim

Dodaj recenzję
W dniu 17.06.2019 w Urzędzie Marszałkowskim w Kiel...
Czytaj dalej
Konferencja z okazji 15-lecia Ustawy o zatrudnieniu socjalnym
Dalej

Konferencja z okazji 15-lecia Ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Dodaj recenzję
W dniu 1 października miałem zaszczyt zorganizować...
Czytaj dalej