reha-expert

NEWS

Konferencja z okazji 15-lecia Ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Konferencja z okazji 15-lecia Ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

 

W dniu 1 października miałem zaszczyt zorganizować Konferencję z okazji 15-lecia Ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

 

Głównym inicjatorem konferencji było  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń stanowiąca przestrzeń do spojrzenia na blaski i cienie zatrudnienia socjalnego i określenia jego roli jako narzędzia aktywnej pomocy społecznej.

 

W konferencji poza przedstawicielami śląskich Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego wzięli również, P. Izabela Domogała - Członek Zarządu Województwa Śląskiego, P. Kamil Bobek - Dyrektor Departamentu Ekonomi Społecznej i Solidarnej w MRPiPS, P. Grzegorz Baranowski - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej; P. Jarosław Wesołowski - Dyrektor Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ;   P. Marcin Chroszcz - Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego .

 

Podczas listopadowej, głównej konferencji w Warszawie wręczone zostaną nagrody dla 6 podmiotów prezentujących najlepsze dobre praktyki w regionach Polski , wyróżnione przez MRPiPS.

 

Grzegorz Żymła

 

 

konferencja 3

 

 konferencja 2

 konferencja 1