reha-expert

PFRON - audyt | optymalizacja

reha-expert

PFRON - audyt | optymalizacja

O nas

 

Istotą działalności REHA-EXPERT jest:

 

Odpowiedzialne optymalizowanie kosztów PFRON w oparciu o wykorzystywanie ustawowych regulacji w tym obszarze wraz z procesem szkoleniowym umożliwiającym wspieranie się dostępnymi instrumentami  z obszaru aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych takich jak:

 • Uzyskiwanie dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników  (SODiR);
 • Optymalizacja kosztów dotyczących wpłat na PFRON ;
 • Odpowiedzialna rekrutacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych na wskazane stanowiska pracy.
 • Obowiązkowa miesięczna sprawozdawczość do PFRON (e-PFRON);  Siedziba naszej firmy:
  • Katowice ul. Kotlarza 10b
  Istotą działalności REHA-EXPERT jest:

   

  Odpowiedzialne optymalizowanie kosztów PFRON w oparciu o wykorzystywanie ustawowych regulacji w tym obszarze wraz z procesem szkoleniowym umożliwiającym wspieranie się dostępnymi instrumentami  z obszaru aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych takich jak:

  • Uzyskiwanie dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników  (SODiR);
  • Optymalizacja kosztów dotyczących wpłat na PFRON ;
  • Odpowiedzialna rekrutacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych na wskazane stanowiska pracy.
  • Obowiązkowa miesięczna sprawozdawczość do PFRON (e-PFRON);
   
  Siedziba naszej firmy:
  • Katowice ul. Kotlarza 10b

  Nasz team

  Grzegorz Żymła
  Grzegorz Żymła
  eskpert
  ds. rynku pracy osób niepełnosprawnych
  • +48 513 478 237
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Pedagog z 25 letnim doświadczeniem zawodowym w działaniach z zakresu rehabilitacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych.

  GRZEGORZ ŻYMŁA

  Pedagog z 25 letnim doświadczeniem zawodowym w działaniach z zakresu rehabilitacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych.

   

   • Dyrektor Śląskiego i Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON 2007-2011)

   

   • Ekspert w Wydziale Kontroli - centrala Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie (PFRON 2011).

   

   • Założyciel i Dyrektor Zakładów Aktywności Zawodowej w Mikołowie (2003-2007) i Samorządowego Zakładu Budżetowego (ZAZ) w Rudzie Śląskiej (2010-2011).

   

   • Wychowawca i terapeuta osób niepełnosprawnych w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych (2004-2007).

  Prowadzący ćwiczenia i wykłady (kierunek Pedagogika) Wyższa Szkoła Pedagogiczna i. J.Korczaka w Warszawie (2013-2014) i Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej (2012-2014)

   

   • Autor licznych publikacji i wykładowca wielu szkoleń z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

   

   • Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Śląskiego w kadencji 2008- 2012 i sekretarz Rady (kadencja 2012-2016).

  • Koordynator ds. badań i testowania (POKL 2.2.1) Centrum Asystentury Społecznej - model wsparcia OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (2012-2015);


  • Prezes Zarządu Fundacji Teatru Grodzkiego – organizatora Centrów Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej;

   

  • Ekspert rynku pracy osób niepełnosprawnych – realizacja projektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w spółkach prawa handlowego na terenie całej Polski.

   

  • Członek Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych przy śląskim ROPS (od 2016);

   

  • Członek Krajowej Sieci Reintegracji (od 2018);

   

  • Członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej przy Marszałku Województwa Śląskiego (od 2018);

   

  Absolwent m. in. :

  • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku „Ekonomia Społeczna”

  • Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku „Zarządzanie Projektami Europejskimi”.

  Katarzyna Dyktyńska
  Katarzyna Dyktyńska
  psycholog
  koordynator
  projektów
  • +48 531 630 450
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1500 godzin szkoleniowych pozwoliło jej nabyć doświadczenie, które zaowocowało pracą dla wielu dużych firm i organizacji pozarządowych.

   

  KATARZYNA DYKTYŃSKA

  Trener umiejętności psycho-społecznych. Ponad 1500 godzin szkoleniowych pozwoliło jej nabyć doświadczenie, które zaowocowało pracą dla wielu dużych firm i organizacji pozarządowych, a także jednostek administracji publicznej.

   

  Jej specjalnością są szkolenia z komunikacji w zespole i zarządzania nim, asertywności, radzenia sobie ze stresem i zarządzania sobą w czasie. Jako coach pracuje według standardów ICF, oraz IC. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim, a także szkołę muzyczną, jest również członkiem Izby Coachingu.

   

  Jako psycholog przez 4 lata pracowała w Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich. Pełna energii i pozytywnego nastawienia.

  Do pracy w biznesie podchodzi z takim samym entuzjazmem jak do pracy psychologicznej, a ogromna odwaga i wrażliwość pozwala jej na prowadzenie szkoleń i doradztwa zarówno dla kadry kierowniczej wysokiego szczebla, jak i osób w trudnej sytuacji życiowej.

   

  Uczestniczyła w niezliczonej ilości warsztatów i szkoleń. Nieustannie rozwija siebie, ale również innych, na Uniwersytecie Śląskim prowadziła zajęcia dla studentów, którzy cenią jej wiedzę i doświadczenie.

  Specjaliści do spraw obsługi klienta

  Kulisz
  barbara kulisz
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Piotr Jaroś
  Piotr Jaroś
  • +48 609 003 258
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Audyt organizacyjny

  wskazujący ustawowe „instrumenty” wspierające pracodawcę w obszarze zatrudniania osób niepełnosprawnych.

  Celem audytu jest analiza możliwych rozwiązań mających na celu minimalizację daniny publicznej na PFRON przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz osiągnięcie korzyści finansowych z tytułu subsydiów.

   

  Celem audytu jest analiza:
   
  • stanu zatrudnienia w firmie Klienta;
  • wysokości „kar” wpłacanych na rzecz PFRON, z tytułu nieosiągania, wymaganego ustawą o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 6 procentowego wskaźnika zatrudnienia;
  • możliwych rozwiązań mających na celu zniwelowanie ww. „kar” oraz osiągnięcie ewentualnych refundacji;
  • zatrudnienia osób niepełnosprawnych na zasadzie telepracy;
  W ramach audytu wykonana zostanie analiza stanowisk pracy, która pozwoli na:
   
  • identyfikację miejsc pracy w strukturze zatrudnienia przedsiębiorcy, które mogą zajmować osoby niepełnosprawne;
  • identyfikację oddelegowania obowiązków w trybie telepracy;
  • wskazanie niezbędnych dostosowań miejsca pracy kompensujących niepełnosprawność pracowników z różnymi dysfunkcjami z użyciem nowoczesnych technologii;
  • zaprojektowanie przestrzeni zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych, zgodnej z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy;
  • sporządzenie wniosków o zwrot kosztów przystosowania lub utworzenia nowego stanowiska pracy (które wynoszą odpowiednio: 15 i 20 krotność przeciętnego wynagrodzenia);

   

   Analiza ta dotyczyć będzie spełniania ustawowego obowiązku wynikającego z art. 21 ust 1 ustawy
   z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z z 2011 roku nr 127, poz.721): Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2–5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

    

   Audyt przeprowadzi:

   Grzegorz Żymła

   AUDYT

   Ponadto przedstawimy funkcjonujące instrumenty formalno-prawne, przy udziale których możliwe będzie inicjowanie powstawania w Waszej firmie nowych miejsc pracy dla osób z różną niepełnosprawnością, a nade wszystko wykorzystania ustawowych uprawnień pracodawcy przewidzianych polskim prawem.

    

   W szczególności oprzemy się o art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z z 2011 roku nr 127, poz.721): wskaźnik, o , o którym mowa w ust. 2, może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy” ujętymi w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżenia.

    

   Analiza ta możliwa będzie po przedstawieniu nam istotnych informacji dotyczących aktualnego poziomu zatrudniania wraz ze strukturą organizacyjną podmiotu oraz danych niezbędnych do przeprowadzenia rzetelnego audytu (bez danych wrażliwych).

    

   Na podstawie analizy Klient otrzymuje wykaz stanowisk, wraz z kompletną specyfikacją koniecznych wymogów organizacyjnych, architektonicznych i sprzętowych uwzględniających specyficzne potrzeby pracownika niepełnosprawnego.

    

   Wyniki audytu opracowujemy w formie raportu, zawierającego konkretne rozwiązania, które Klient może wykorzystać w kreowaniu polityki personalnej równych szans.

    

   Zebrane dane, w oparciu o cytowane aktualnie obowiązujące akty prawne, pozwolą wskazać kierunki umożliwiające obniżenie kwoty „obowiązkowej wpłaty” przekazywanej do PFRON. W Przestawiamy też symulację pokazującą rozwiązanie u przykładowego pracodawcy ze strukturą zatrudnienia na poziomie 100 etatów , które przynosi natychmiastowe oszczędności.

   Symulacja

   wykorzystująca ustawowe „instrumenty” umożliwiające ograniczenie obowiązkowych wpłat na PFRON.

   Zniwelowanie ustawowej, obowiązkowej wpłaty na PFRON zgodną ze składaną comiesięcznie deklaracją DEK-I-0.
    

   Przykładowo 100 osobowa firma (w przeliczeniu na pełne etaty) ma ustawowy obowiązek zatrudnienia min. 6 % (6 osób niepełnosprawnych) – jeżeli nie spełni tego obowiązku to zgodnie z zapisem art. 21 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, winna jest wpłacać tzw. „karę” na PFRON w wysokości – 40,65 % x przeciętnego wynagrodzenia (4 863,74zł) za jedna nie zatrudnioną osobę niepełnosprawną, wynoszącą 1 977,00 zł;

   Reasumując, nie zatrudniając żadnej osoby niepełnosprawnej na w/w wymienionym przykładzie firma winna dokonywać comiesięcznych wpłat na PFRON w wysokości (6 x 1 977,00 zł) = 11 862,00 zł.


   Zniwelowanie takiego obowiązku jest możliwe:
    
   • przez zatrudnienie 6 osób niepełnosprawnych bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności:
    - wtedy następuje ustawowe zwolnienie z wpłat na PFRON z jednoczesną możliwością wnioskowanie o refundację wynagrodzeń na zatrudnione osoby niepełnosprawne;
    - wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności oraz całkowitych kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika;

   • przez zatrudnienie osób niepełnosprawnych znacznego/umiarkowanego stopnia
    ze schorzeniami szczególnymi zgodnie z cytowanym Rozporządzenia, które umożliwi wykorzystanie ustawowych instrumentów wspomagających zatrudnienie osób niepełnosprawnych, dając jednocześnie uprawnienia przysługujące pracodawcy.
    Jeżeli zatrudnienie takich osób nie jest możliwe z różnych powodów w siedzibie firmy, to istnieje możliwość zatrudnienia na zasadzie telepracy - delegowanie zadań (w domu pracownika niepełnosprawnego) przy wykorzystaniu sprzętu i narzędzi teleinformatycznych.

   Dla w/w firmy istnieje możliwość maksymalnego zminimalizowania „kary” na PFRON zatrudniając tylko 2 osoby niepełnosprawne (na 1,5 etatu) ze znacznym stopniem niepełnosprawności u których występuje schorzenie szczególne o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania. Zastosowanie się do zapisów w/w Rozporządzenia upoważnia do obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych x 4 (1 osoba niepełnosprawna z współistniejącym schorzeniem liczona jest jak 4 osoby niepełnosprawne) 11 862,00 zł / 1,5 etatu – całkowite zwolnienie z wpłaty

   Koszt płacy tych osób wynosi przy płacy minimalnej:
    
   • 1,5 et x 2250,00 zł brutto;
   • (1,5x ok. 2 700,00 zł z wszystkimi narzutami) = 4 050,00 zł

   Wnioski
    

   Dzięki powyższemu rozwiązaniu zyskujemy żądanych pracowników nie generujących kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy a zyskujemy zgodnie z ustawowymi regulacjami różnicę między miesięczną „karą” a miesięcznymi kosztami płacy „brutto brutto” za pracowników .

   11 862,00 – 4050,00 = 7 812,00 zł oszczędności miesięcznie

    

   AUDYT

   Ponadto przedstawimy funkcjonujące instrumenty formalno-prawne, przy udziale których możliwe będzie inicjowanie powstawania w Waszej firmie nowych miejsc pracy dla osób z różną niepełnosprawnością, a nade wszystko wykorzystania ustawowych uprawnień pracodawcy przewidzianych polskim prawem.

    

   W szczególności oprzemy się o art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z z 2011 roku nr 127, poz.721): wskaźnik, o , o którym mowa w ust. 2, może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy” ujętymi w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżenia.

    

   Analiza ta możliwa będzie po przedstawieniu nam istotnych informacji dotyczących aktualnego poziomu zatrudniania wraz ze strukturą organizacyjną podmiotu oraz danych niezbędnych do przeprowadzenia rzetelnego audytu (bez danych wrażliwych).

    

   Na podstawie analizy Klient otrzymuje wykaz stanowisk, wraz z kompletną specyfikacją koniecznych wymogów organizacyjnych, architektonicznych i sprzętowych uwzględniających specyficzne potrzeby pracownika niepełnosprawnego.

    

   Wyniki audytu opracowujemy w formie raportu, zawierającego konkretne rozwiązania, które Klient może wykorzystać w kreowaniu polityki personalnej równych szans.

    

   Zebrane dane, w oparciu o cytowane aktualnie obowiązujące akty prawne, pozwolą wskazać kierunki umożliwiające obniżenie kwoty „obowiązkowej wpłaty” przekazywanej do PFRON. W Przestawiamy też symulację pokazującą rozwiązanie u przykładowego pracodawcy ze strukturą zatrudnienia na poziomie 100 etatów , które przynosi natychmiastowe oszczędności.

   Dofinansowania do wynagrodzeń (SODiR)

    

   Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

   PODMIOTY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA POMOCY
   • Pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
   • Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %,

   WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
   1. 1800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
   2. 1125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
   3. 450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

   Kwoty, o których mowa wyżej, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

    

   Czas pracy osoby niepełnosprawnej

   Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

    

   Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

    

   Stosowanie wskazany powyżej norm czasu pracy, nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na normy czasu pracy, o których mowa wyżej, ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

    

   Ponadto, zgodnie z art. 16 ustawy o rehabilitacji, wskazanych powyżej norm, nie stosuje się:

    

   • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
   • gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
   Podstawa prawna:

    

   • art. 15, 16 i 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. 2018, Poz. 511).

   Wpłaty na PFRON

   Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musi dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli nie osiąga 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

    

   Wysokość wpłat stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

    

   Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:

    

   • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
   • przebywających na urlopie rodzicielskim;
   • przebywających na urlopach wychowawczych;
   • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;
   • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
   • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
   • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

    

   Zwolnienie wpłat na PFRON

    
   Z wpłat na PFRON zwolnieni są:
    
   • pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%,
   • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii osiągające wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%,
   • publiczne i niepubliczne uczelnie, wyższe szkoły zawodowe, publiczne i niepubliczne szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, a także publiczne i niepubliczne żłobki osiągające wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 2%,
   • niedziałające w celu osiągnięcia zysku:
    • domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
    • hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
    • zakłady opiekuńczo-lecznicze;
    • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi

    

   Pracodawcy mogą obniżyć wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jeżeli zatrudnią osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy:

    

   • chorobą Parkinsona,
   • stwardnieniem rozsianym,
   • paraplegią, tetraplegią, hemiplegią,
   • znacznym upośledzeniem widzenia (ślepotą) oraz niedowidzeniem,
   • głuchotą i głuchoniemotą,
   • nosicielstwem wirusa HIV oraz chorobą AIDS,
   • epilepsją,
   • przewlekłymi chorobami psychicznymi,
   • upośledzeniem umysłowym,
   • miastenią,
   • późnymi powikłaniami cukrzycy

   Szkolenia

   dla firm z zagadnieniami ustawowych elementów wspomagających zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

   Szkolenia

   dla firm z zagadnieniami ustawowych elementów wspomagających zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
   1. Obowiązkowe wpłaty na PFRON z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych i sposoby ograniczania wpłat:
   • Ustalanie stanu zatrudnienia w systemie e-PFRON;
   • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (obowiązki i przywileje pracodawcy);
   • Obliczanie wpłat na PFRON;
   • Sposób wypełniania deklaracji wpłat DEK-I-0;
   • Sposób wypełniania informacji zwolnienia z wpłat INF-1;

   2. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (ustawowe możliwości tworzenia stanowisk pracy);
   • czas pracy;
   • formy zatrudnienia w tym na zasadzie telepracy;
   • przystosowanie stanowiska pracy;
   • ustawowe obowiązki i przywileje pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne;

   3. Dodatkowe uprawnienia pracownika niepełnosprawnego:
   • prawo do krótszego czasu pracy;
   • prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego;
   • prawo do korzystania ze zwolnienia od pracy itp.

   4. Ustawowe instrumenty wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych:
   • miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego SODiR;
   • rejestracja i certyfikacja pracodawcy w PFRON;
   • dokumenty rejestrowe pracodawcy;
   • wysokość kwoty dofinansowania (analiza w oparciu o stopień i rodzaj niepełnosprawności);
   • zwrot kosztów za przystosowanie i utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej;
   • zwrot kosztów na szkolenie dla niepełnosprawnych pracowników;
   • refundacja kosztów dla osoby wspierającej niepełnosprawnego pracownika (asystent zawodowy);

   Szkolenia

   dla firm z zagadnieniami ustawowych elementów wspomagających zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

   Szkolenia

   dla firm z zagadnieniami ustawowych elementów wspomagających zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
   1. Obowiązkowe wpłaty na PFRON z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych i sposoby ograniczania wpłat:
   • Ustalanie stanu zatrudnienia w systemie e-PFRON;
   • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (obowiązki i przywileje pracodawcy);
   • Obliczanie wpłat na PFRON;
   • Sposób wypełniania deklaracji wpłat DEK-I-0;
   • Sposób wypełniania informacji zwolnienia z wpłat INF-1;
    
   2. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (ustawowe możliwości tworzenia stanowisk pracy);
   • czas pracy;
   • formy zatrudnienia w tym na zasadzie telepracy;
   • przystosowanie stanowiska pracy;
   • ustawowe obowiązki i przywileje pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne;
    
   3. Dodatkowe uprawnienia pracownika niepełnosprawnego:
   • prawo do krótszego czasu pracy;
   • prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego;
   • prawo do korzystania ze zwolnienia od pracy itp.
    
   4. Ustawowe instrumenty wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych:
   • miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego SODiR;
   • rejestracja i certyfikacja pracodawcy w PFRON;
   • dokumenty rejestrowe pracodawcy;
   • wysokość kwoty dofinansowania (analiza w oparciu o stopień i rodzaj niepełnosprawności);
   • zwrot kosztów za przystosowanie i utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej;
   • zwrot kosztów na szkolenie dla niepełnosprawnych pracowników;
   • refundacja kosztów dla osoby wspierającej niepełnosprawnego pracownika (asystent zawodowy);

   Rekomendacje


   Kontakt


   koordynacja projektów

   Grzegorz Żymła

   • +48 513 478 237
   • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Katarzyna Dyktyńska

   • +48 531 630 450
   • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   adres
   • Katowice ul. Kotlarza 10b
   • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Specjaliści do spraw obsługi klienta

   piotr jaroś

   BARBARA KULISZ