• Szkolenia dla firm

  z zagadnieniami ustawowych elementów wspomagających zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 

Szkolenia dla firm z zagadnieniami ustawowych elementów wspomagających zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

 

 1. Obowiązkowe wpłaty na PFRON z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych i sposoby ograniczania wpłat:
 • Ustalanie stanu zatrudnienia w systemie e-PFRON;
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (obowiązki i przywileje pracodawcy);
 • Obliczanie wpłat na PFRON;
 • Sposób wypełniania deklaracji wpłat DEK-I-0;
 • Sposób wypełniania informacji zwolnienia z wpłat INF-1;

 

 1. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (ustawowe możliwości tworzenia stanowisk pracy);
 • czas pracy;
 • formy zatrudnienia w tym na zasadzie telepracy;
 • przystosowanie stanowiska pracy;
 • ustawowe obowiązki i przywileje pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne;

 

 1. Dodatkowe uprawnienia pracownika niepełnosprawnego:
 • prawo do krótszego czasu pracy;
 • prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego;
 • prawo do korzystania ze zwolnienia od pracy itp.

 

 1. Ustawowe instrumenty wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych:
 • miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego SODiR;
 • rejestracja i certyfikacja pracodawcy w PFRON ;
 • dokumenty rejestrowe pracodawcy;
 • wysokość kwoty dofinansowania (analiza w oparciu o stopień i rodzaj niepełnosprawności);
 • zwrot kosztów za przystosowanie i utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów na szkolenie dla niepełnosprawnych pracowników;
 • refundacja kosztów dla osoby wspierającej niepełnosprawnego pracownika (asystent zawodowy);