TEAM

Grzegorz Żymła

grzegorz żymła

Pedagog, Ekspert rynku pracy osób niepełnosprawnych

0
lat doświadczenia

zawodowego w działaniu z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych

 • Dyrektor Śląskiego i Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON 2007-2011).
 • Ekspert w Wydziale Kontroli - centrala Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie (PFRON 2011).
 • Założyciel i Dyrektor Zakładów Aktywności Zawodowej w Mikołowie (2003-2007) i Samorządowego Zakładu Budżetowego (ZAZ) w Rudzie Śląskiej (2010-2011).
 • Wychowawca i terapeuta osób niepełnosprawnych w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych (2004-2007).
 • Prowadzący ćwiczenia i wykłady (kierunek Pedagogika) Wyższa Szkoła Pedagogiczna i. J.Korczaka w Warszawie (2013-2014)i Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej (2012-2014)
 • Autor licznych publikacji i wykładowca wielu szkoleń z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 • Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Śląskiego w kadencji 2008- 2012 i sekretarz Rady (kadencja 2012-2016).
 • Koordynator ds. badań i testowania (POKL 2.2.1) Centrum Asystentury Społecznej - model wsparcia OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych(2012-2015);
 • Prezes Zarządu Fundacji Teatru Grodzkiego – organizatora Centrów Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej;
 • Ekspert rynku pracy osób niepełnosprawnych – realizacja projektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w spółkach prawa handlowego na terenie całej Polski.
Członek wielu

społecznych rad opiniotwórczo – doradczych

 • Krajowej Sieci Reintegracji powołanej przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.;
 • Członek Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych przy śląskim ROPS;
 • Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej  przy Marszałku Województwa Śląskiego;
Absolwent
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku „Ekonomia Społeczna”
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku „Zarządzanie Projektami Europejskimi” .
Krzysztof Lach

KRZYSZTOF LACH

Pedagog / animator reintegracji społeczno-zawodowej środowiska osób niepełnosprawnych

DOŚWIADCZENIE
 • Organizacja, koordynowanie i nadzór nad procesami rekrutacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
 • Organizacja warsztatów aktywnej integracji , kultury fizycznej i sportu u osób niepełnosprawnych w ich  środowisku lokalnym
WYKSZTAŁCENIE
 • Uniwersytet Śląski  w Katowicach -  Organizacja Pomocy społecznej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Pedagogika Specjalna – Praca socjalna
Artur Matysiak