news

Animacja - Maltańska Służba Medyczna w Katowicach REHA-EXPERT

Od 15 marca na zlecenie Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna w Katowicach REHA-EXPERT realizuje zadania polegające na prowadzeniu animacji lokalnej dla wskazanych społeczność z terenu miasta Chorzów . Działania realizuje w 2 Animatorów Lokalnych poprzez:

 

1. Aktywizowanie  i wspieranie uczestników projektu do podejmowanych działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

2. Inicjowanie i organizowanie spotkań z podmiotami i instytucjami pomocowymi,  działającymi na obszarze Chorzowa i okolic,

3. Organizowanie działań dedykowanych niepełnosprawnym uczestnikom projektu , będących w procesie adaptacji w mieszkaniu treningowym w tym usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej;

Animacja