news

Kierunki rozwoju pomocy społecznej w 100-lecie ustawy o opiece społecznej

W dniu 20.09.2023 odbyła się konferencja naukowa pn. " Usługi społeczne: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość"

Kierunki rozwoju pomocy społecznej w 100-lecie ustawy o opiece społecznej.


Organizatorem konferencji było Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Instytut Pracy i Spraw Społecznych.

W programie konferencji zrealizowane były panele tematyczne poruszające obszar efektywnego realizowania usług społecznych .

1. Pomoc społeczna – funkcje, zadania, instytucje;

2. Perspektywy rozwoju pomocy społecznej - w kontekście realizacji działań usług opiekuńczych na terenie aglomeracji śląskiej które mam przyjemność koordynować .