news

Domy Pomocy Społecznej, możliwości i wyzwania

W dniu 25.11.2021 w Wiśle byłem jednym z prelegentów panelu dyskusyjnego podczas Konferencji naukowo-dydaktycznej pn. „Domy Pomocy Społecznej, możliwości i wyzwania” w ramach śląskiego forum pomocy społecznej. W trakcie panelu poruszaliśmy kwestię usług społecznych i aktywizacyjnych w DPS w kontekście problematyki związanej z procesem deinstytucjonalizacji