news

Szkolenie w ramach Programu Interreg V-A Słowacja – Polska 2014 – 2020 pn.

Reha-Expert w dniach 28-29 marca br realizował szkolenie w ramach Programu Interreg V-A Słowacja – Polska 2014 – 2020 pn.  "Bezpieczeństwo niepełnosprawnych dzieci i dorosłych biorących udział w imprezach na pograniczu lub w ramach współpracy szkół”.
Tematyka: Organizacja imprez dla młodzieży, wymogi formalne współpracy miedzy szkołami, prawne aspekty udziału osób niepełnosprawnych w imprezach na pograniczu lub w ramach współpracy szkół.