news

Posiedzenie Regionalnej Sieci Reintegracji w woj. Świętokrzyskim

W dniu 17.06.2019 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło się posiedzenie Regionalnej Sieci Reintegracji w woj. Świętokrzyskim w którym omawiana była problematyka wzmocnienia instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego.
Na spotkaniu tym reprezentowałem Śląski Konwent Podmiotów Reintegracyjnych oraz Krajową Sieć Reintegracji gdzie prezentowałem śląskie doświadczenia w obszarze działań podmiotów reintegracyjnych. W spotkaniu uczestniczyli również Prof. Tomasz Kazimierczak z Uniwersytetu Warszawskiego reprezentujący Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Dr Dariusz Zalewski z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.