news

Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego

W dniu 25.04.2022r odbyło się inauguracyjne posiedzenie  Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego III kadencji w której struktury zostałem powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego. Wszystkim powołanym członkom Rady gratuluję, życząc trwałych i efektywnych  inicjatyw.

https://www.slaskie.pl/content/pierwsze-posiedzenie-nowej-rdpp