news

Samodzielność to nie samotność

W miesiącu wrześniu uczestnicy projektu  "Samodzielność to nie samotność" który realizowany jest w Chorzowie uczestniczyli w wyjazdowych działaniach animacyjnych realizowanych przez REHA-EXPERT.

Podczas pobytu w Gilowicach zrealizowane były warsztaty samopomocowe dzięki którym uczestnicy projektu mogli zwiększyć poziom swojej aktywności i integracji społecznej, jednocześnie pogłębili wiedzę dotyczącą zwyczajów i kultury Beskidu Żywieckiego