news

Warsztaty usprawniająco - aktywizacyjne dla osób niepełnosprawnych

Warsztaty usprawniająco - aktywizacyjne dla osób niepełnosprawnych

Pod koniec czerwca w Gilowicach zorganizowane zostały warsztaty aktywnej integracji dla 20 osób niepełnosprawnych w ramach których realizowane były komponenty:

- trening umiejętności społecznych,
- trening niezależnego funkcjonowania,
- rynek pracy osób niepełnosprawnych,
- zajęcie rekreacyjne rozwijające umiejętność współpracy w grupie