news

Śląskie Forum Pomocy Społecznej

Dnia 25 września 2020 r. w Chorzowie odbyło się Śląskie Forum Pomocy Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Podczas tego wydarzenia  wziąłem udział w debacie poświęconej usługom społecznym świadczonym w środowisku. Forum było także okazją do poruszania najważniejszych i najbardziej aktualnych tematów związanych z działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.