news

„Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki”

Od marca 2021 r.  na zlecenie gminy Woźniki  REHA-EXPERT koordynuje projekt  „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki” Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Cel projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie i prowadzenie przez Gminę Woźniki, Centrum Integracji Społecznej w celu prowadzeniu kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnoprawnych / wykluczonych społecznie.